Nettverk for kristne ledere

Sammen for byen

«Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.»

– JESUS, Joh. 17.21

Sammen for byen

Sammen for byen (SFB) er et nettverk for kristne ledere i Kristiansand. Vi samles en fredag i måneden, og har fokus på relasjonsbygging og byen vår.

WEB-USB-Borgertoget
Ungdom sammen for byen

Ungdom Sammen for byen (USB) er tilsvarende nettverk som unge, kristne ledere i Kristiansand. Her samles lederne for byens kristne ungdomsarbeid med fokus på byen ungdom.

Bibelblogg

Bibelbloggen er et godt hjelpemiddel til daglig bibellesing for alle. I tillegg er den et oppslagsverk for bibelske temaer.