Sammmen
for byen

Visjon: Enhet og samhandling

Vår lengsel er å se Jesu ord omsatt til felles handling i vår by:

”Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg,» Joh. 17:21

 

For oss betyr dette at Sammen for byen skal være en pådriver i å:

  • arbeide for enhet i Jesus Kristus
  • utfordre til felleskap og enhet mellom mennesker, menigheter og grupper
  • satse på kristen samhandling i ord og gjerning
Nettverkssamlinger

Hovedfokus til SFB er å bygge nettverk og fellesskap mellom kristne ledere i byen.
Vi inviterer til frokostsamlinger en gang i måneden. Her har vi fellesskap, deler liv og ber sammen.

Hvis du ønsker informasjon om hvordan du kan bli med på disse samlingene, så send oss en e-post.
(Du må ikke være medlem i SFB for å delta på nettverkssamlingene.)

Styret i SFB

Styret består pr. 01.09.2019 av:
Erik Albert (leder)
Rune Tobiassen
Øyvind Valvik
Oddvin Larsen
Elin Linde Fagerbakke
Endre Sagedal
Kåre Melhus

Grunnlaget for SFB

På stiftelsesmøtet til Sammen for byen i 2005 ble følgende vedtatt som fundament for Sammen for byen:

Medlemsskap i SFB

Medlemsskap i SFB er personlig. Det bygger på at du gir din tilslutning til foreningens verdidokument og vedtekter.

Disse kan du få tilsendt ved å kontakt oss på post@sammenforbyen.no