Ungdom Sammen for byen

Arrangementer

Ungdom Sammen...

Noen ganger i året inviterer vi alle ungdom i byen vår til store fellesarrangementer. Disse er alltid rusfri og har fokus på Jesus og fellesskap.

Lørdag i uke 2: Ungdommene samles til møte under Fellesmøteuka. Lørdag kl. 19.30 i Q42.

16. mai: Lovsangsfest for alle tenåringer og ungdom. Q42 kl. 20.00

17. mai: Borgertoget. Alle tenåringer og ungdom oppmuntres til å joine oss bak lastebilen under fanen: Sammen for Jesus

Nettverk

Fagdager

USB holder noen fagdager hvert år hvor vi inviterer byens ungdomsledere for kristent arbeid til fellesskap og faglig innhold. Det er mange temaer om tro og ungdom som er relevante for oss alle. I fellesskap kan vi inviterer inn ressurspersoner som kan utfordre, lære og hjelpe oss på veien for å støtte våre ungdommer. 

Ledergruppen for USB

Ungdom Sammen for byen har en egen ledergruppe. Vi tilrettelegger og tar initiativ til alt som foregår i regi av USB. Vårt mål er at denne ledergruppen alltid skal representere byens ungdom både geografisk og bredt i forhold til kirkelandskapet.

Kontaktperson for USB ledergruppe:
Sindre Rosseland Sørli